YEAT - 2 ALIVË (GEËK PACK) - 2LP green vinyl
YEAT - 2 ALIVË (GEËK PACK) - 2LP green vinyl
Moon's Records

YEAT - 2 ALIVË (GEËK PACK) - 2LP green vinyl

Regular price $52.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.
A1 Poppin
A2 Outsidë
FeaturingYoung Thug (2)
A3 Real six
A4 Nvr again
A5 Luh gëëk
A6 Rackz got më
FeaturingGunna
A7 Doublë
B1 On tha linë
B2 Jus bëtter
B3 Jump
B4 Dnt lië
B5 Rollin
B6 Taliban
B7 Narcoticz
FeaturingYung Kayo
C1 Call më
C2 Kant dië
C3 Gëëk high
FeaturingKen Carson (3)
C4 Luh m
FeaturingSeptembersRich
C5 Smooktobër
C6 Still countin
C7 Big tonka
FeaturingLil Uzi Vert
C8 Kant rëlax
D1 No commënt
D2 3G
FeaturingLil Uzi Vert
D3 New turban
D4 Hatër
D5 Way back
D6 Luv monëy
FeaturingLancey Foux
D7 Dub


Share this Product